Spotkanie 53 - Krajoznawcze Spotkania Rodzinne Krajoznawcze Spotkania Rodzinne - Spotkanie 53

Spotkanie 53. Leszno

 

53. KSR - Leszno

na 53. KRAJOZNAWCZE SPOTKANIE RODZINNE
"Hania zaprosiła do Leszna"

 

Taki mieliśmy program Spotkania:

 

 

Zakwaterowanie:

Zakwaterowanie - Ośrodek Wczasowo-Kolonijny „Relax”, 64-113 OSIECZNA , ul.Gostyńska 6, tel. 605-887-212

 

Program spotkania:


16.06.2023 r. (piątek)

 • 14.45 - spotkanie przy Muzeum Okręgowym w Lesznie, Pl. Jana Metziga 16
  • Za datę powstania Muzeum przyjmuje się 1 stycznia 1950 r. Od 1962 r. do dziś zajmuje ono XIX-wieczną kamienicę, Zasadniczy trzon zbiorów stanowią cenne pamiątki artystyczne, historyczne i etnograficzne, będące świadectwem kultury, historii i aspiracji mieszkańców Leszna i regionu.Do historycznych kolekcji obrazujących kulturę dawnego Leszna należą m.in.: portrety trumienne szlachty kalwińskiej z kościoła św. Jana, portrety królów kurkowych – członków leszczyńskiego bractwa strzeleckiego z lat 1715–1936, dworskie wizerunki reprezentantów rodów Leszczyńskich, Sułkowskich i innych rodzin arystokratycznych i szlacheckich z regionu południowo-zachodniej Wielkopolski.
  • Zwiedzaliśmy miasto - nazwa Leszno wywodzi się bezpośrednio od leszczyny, rośliny będącej źródłem orzechów laskowych. Jeden ze średniowiecznych dokumentów datowany na 1469 r. podaje nawet nazwę miasta jako Leszczyna. W 1543 Rafał IV Leszczyński herbu Wieniawa, kasztelan przemęcki, otrzymał od króla Zygmunta Starego zgodę na założenie na gruntach wsi, osady miejskiej o tej samej nazwie. W 1547 nadano miejscowości prawa miejskie. Między XIV, a XVIII wiekiem miasto należało do rodu Leszczyńskich.
 • 19.00 - obiadokolacja
 • 20.30 - wieczór spędziliśmy na spotkaniowych pogaduchach przy ognisku z kiełbaską

17.06.2023 r. (sobota)

 • 08.00 - śniadanie,
 • 09.30 - wycieczka piesza:
  • zwiedzaliśmy Osieczną położoną nad Jeziorem Łoniewskim w otoczeniu pięknej przyrody. Nad jeziorem odkryto ślady dawnego osadnictwa oraz grodzisko z X wieku. Pierwsza zapisana wzmianka o mieście pochodzi z 1393, kiedy właścicielem Osiecznej wraz z okolicznymi dobrami był kasztelan santocki, który to najprawdopodobniej nadał miejscowości prawa miejskie (lokacja około 1370) i herb (na złotym polu czerwona głowa rogatego jelenia skierowana ku przodowi) oraz zapewne to on zbudował pierwszy zamek nad brzegiem jeziora. Niewielkie , niegdyś prywatne miasto szlacheckie, własność kasztelana międzyrzeckiego Andrzeja Górki, należało także do Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Po zwycięskim dla Polaków drugim powstaniu wielkopolskim jakie odbyło się w 1806 r., miasto znalazło się w granicach Księstwa Warszawskiego. Od 1815 r. decyzją kongresu wiedeńskiego dokonano podziału Księstwa Warszawskiego i Wielkopolska ponownie weszła w skład Królestwa Prus jako Wielkie Księstwo Poznańskie. Zawikłane, acz bogate dzieje miasteczka liczącego obecnie niewiele ponad 2 tys. mieszkańców i stanowiącego bazę letniskową dla niedaleko położonego Leszna.
 • 15.30 - obiad
 • 16.30 - pojechaliśmy do Leszna na lotnisko, gdzie mogliśmy uczestniczyć w imprezie Antidotum Airshow Leszno 2023, w pokazach dziennych, wieczornych i nocnych.
  Kolacja - w zakresie własnym w czasie pobytu na lotnisku.

18.06.2023 r. (niedziela)

 • 08.00 - śniadanie,
 • 09.30 - przejazd do Leszna, dalszy ciąg zwiedzania miasta:
  • W początkach XVI w. Leszno stało się znaczącym centrum reformacji. Z 1507 roku pochodzi pierwsze świadectwo istnienia osiedla żydowskiego w Lesznie. Osiedlenie Braci czeskich (1516) oraz sprowadzenie tkaczy śląskich do miasta spowodowały szybki rozwój Leszna. W 1626 Bracia czescy utworzyli tu szkołę wyższą, z tego też roku pochodzi zachowana synagoga, a ok. 1633 powstała tu również parafia ewangelicka (luterańska). XVII-wieczne Leszno było największym w Wielkopolsce ośrodkiem drukarstwa, związanym z działalnością miejscowych ewangelików (wśród których przeważali uchodźcy z pobliskiego Śląska). W latach 1636–1639 nastąpiło znaczne powiększenie obszaru miasta, otoczono je nowymi fortyfikacjami ziemno-bastionowymi. Cztery Bramy (północna Kościańska, wschodnia Osiecka, zachodnia Święciechowska i południowa Rydzyńska) łączyły miasto z przedmieściami. W mieście odbywały się liczne jarmarki. Historia miasta jest niezwykle bogata i w interesujacy sposób opowiedział nam o niej przewodnik p.Adrian.
 • 13.00 - Zakończenie Spotkania

Żegnamy i do następnego Spotkania!


Zdjęcia w przygotowaniu.