Krajoznawcze Spotkania Rodzinne - Zaproszenie. Krajoznawcze Spotkania Rodzinne - Zaproszenie

Szczegółowy program zostanie podany na około półtora miesiąca przed każdą imprezą.

 

Z turystycznym pozdrowieniem:

Bogda Janus - tel. 606-174-221, 74/840-12-33

e-mail: botek50@onet.eu