Krajoznawcze Spotkania Rodzinne - Spotkanie 44 Krajoznawcze Spotkania Rodzinne - Spotkanie 44

Spotkanie 44. Dolina Baryczy

 

44. KSR - Dolina baryczy

na 44. KRAJOZNAWCZE SPOTKANIE RODZINNE
Ewa i Witek zaprosili do Parku Krajobrazowego
Dolina Baryczy

 

Taki mieliśmy program Spotkania:

 

Zakwaterowanie:

Schronisko Młodzieżowe – Krośnice koło Milicza, ul.Kwiatowa 4, tel.71 38 46 180

 

05.04.2019 r. (piątek)

 • od 15.00 kwaterujemy się w SSM w Krośnicach,
 • 16.00 - 17.30 prelekcja tematyczna obrazująca piękno PK Dolina Baryczy,
 • 18.00 obiadokolacja,
 • 19.00 - 20.30 wieczorny spacer po Krośnicach – we wsi zachowany jest zespół pałacowo-parkowy dawnej rezydencji rodziny Volmersteinów (obecnie siedziba Urzędu Gminy), otoczony terenami parkowymi i leśnymi o pow. 45 ha, po których kursuje Krośnicka Kolej Wąskotorowa,
 • 21.00 wieczorne spotkanie ... opowieści... śpiewy ...

 

06.04.2019 r. (sobota)

 • 08.00 śniadanie,
 • 09.00 - 18.00 wycieczka autokarowo-piesza; oddajemy się w ręce Pani Oli, która odkryła przed nami baśniowość tej krainy. Czekały nas atrakcje, niespodzianki i cudowna przyroda.
 • 19.00 obiadokolacja.
 • 20.30 gawędziliśmy, śpiewaliśmy i snuliśmy plany na przyszłość

 

07.04.2019 r. (niedziela)

 • 07.30 śniadanie,
 • 08.39 PKP - przejazd na trasie Krośnice – Milicz
  • Zwiedzanie miasta - osadnictwo w okolicach dzisiejszego Milicza prawdopodobnie istniało już 7000 lat przed naszą erą. Najwcześniejsze wspomnienie o grodzie pochodzi z bulli Innocentego II z 1136 roku. Miejscowość opisano tam pod nazwą Miliche. Dziś, jak dawniej, gospodarka Milicza jest ściśle związana z połowem ryb. Decyduje o tym w dużej mierze położenie geograficzne miasta.
  • Miasto bogate jest w zabytki:
   - kościół ewangelicki, jeden z sześciu tzw. „kościołów łaski”, obecnie rzymskokatolicki kościół pw. św. Andrzeja Boboli, z XVIII w
   - ruiny zamku książąt oleśnickich z XIV w.
   - zespół pałacowy, z drugiej poł. XVIII w.
   - pałac klasycystyczny, z k. XVIII w.
   - park pałacowy; pierwszy na Śląsku park w stylu angielskim o powierzchni ok. 80 ha, powstał ok.1800 r.
 • 14.00 - 15.00 Zakończenie Spotkania.

Zdjęcia w przygotowaniu.