Spotkanie XIV - Kostrzyn - 29.04 - 01.05.2011 r.
Zdążamy w kierunku Parku Narodowego UJŚCIE WARTY Pogoda dopisuje, rozglądamy się więc pilnie wokół podążając wałem p/powodziowym Ten najmłodszy w Polsce Park Narodowy powstał w 2001r i zajmuje powierzchnię ponad 8 tys. ha Na terenie Parku zaobserwowano 270 gatunków ptaków Zgodnie z Dyrektywą Ptasią NATURY 2000, aż 78 gatunków ptaków występujących tutaj jest objętych „specjalną troską” Nadwarciańskie rozlewiska objęte są także ochroną w ramach Konwencji Ramsar Wiele występujących tu ssaków wykazuje przystosowanie do ziemno-wodnego trybu życia A może to nie bóbr a Jula nadgryzła ten pień ? Ależ to dziwne zwierzęta możemy spotkać w tym Parku ? Często spotykane są  zbiorowiska ziołoroślowo-łąkowe, jak chociażby prezentująca się tu knieć błotna Obecny krajobraz Parku to mozaika łąk, pastwisk, turzycowisk i trzcinowisk Istniejące tu zbiorowiska roślinne są typowe dla zagospodarowanych rolniczo dolin dużych rzek nizinnych Do pierwotnego charakteru roślinności nawiązują zarośla wierzbowe Płaskie, rozległe obszary Parku znajdują się w obrębie terasy niskiej rzeki Warty Stacja Pomp na os. Warniki, tzw. nowa przepompownia