Spotkanie XIV - Kostrzyn - 29.04 - 01.05.2011 r.
Stacja PKP w Dąbroszynie Kościół filialny pw. św. Józefa z 1825-28 Pałac zbudowany w 1680 r przez  marszałka Adama Hansa von Schoening Po zakończeniu II Woj. Świat. i opuszczeniu pałacu przez wojska sowieckie, a później polskie, utworzono Państwowy Urząd Repatriacyjny Później został przekazany PGR-owi Były tu również biura, biblioteka, przychodnia Barokowe dekoracje sztukatorskie Barokowe dekoracje sztukatorskie Barokowe dekoracje sztukatorskie Barokowe dekoracje sztukatorskie W latach 90-tych XX w. rezydencja została oficjalną siedzibą Euroregionu Pro Europa Viadrina Ponownie kościół św. Józefa Monumentalne pomniki epitafijne  rodu von Schoeningów Wnętrze kościoła Krypta grobowa rodów von Schoenebeck, von Schoening i von Wreech