Spotkanie XXXIX - Puszcza Kampinoska - 29.09-01.10.2017 r. - dzień 2 cz.2
Drogowskazy kierują nas w stronę cmentarza w Palmirach Nieopodal znajduje się pomnik ku czci żołnierzy z kompanii „Jerzyków” poległych w walkach w rejonie Pociechy Cmentarz Wojenny w Palmirach Od pierwszych lat okupacji niemieckiej Palmiry stały się dla Warszawy symbolem śmierci Po wojnie w 24 wskazanych przez leśników miejscach rozpoczęto ekshumować ciała pomordowanych Krzyże otoczone jałowcami, jego boczne ramiona  symbolizują ręce rozstrzeliwanego człowieka Grób marszałka sejmu Macieja Rataja Urna na symbolicznym ołtarzu zawiera ziemię z miejsc, gdzie ofiary zostały rozstrzelane Obok cmentarza w 1980 r. powstało Muzeum Walki i Męczeństwa W muzeum prezentowane są dokumenty i przedmioty znalezione podczas ekshumacji Ekspozycja poświęcona jest również historii września 1939 r. Istotny udział  w Powstaniu Warszawskim miały oddziały partyzanckie stacjonujące w Puszczy Kampinoskiej Urny z ziemią pobraną z miejsc pamięci narodowej przez uczestników Zlotów Młodzieży