Spotkanie XXXVIII - Zgorzelec - 26-28.05.2017 r. - dzień 2 cz. 1
Narada przed sobotnią wycieczką Pierwszy punkt naszej trasy to DAWNA KOPALNIA BABINA Mapa prezentuje przebieg ŚCIEŻKI GEOTURYSTYCZNEJ, na którą zaraz się udamy Trasa biegnie przez obszar dawnych podziemnych i odkrywkowych eksploatacji węgli brunatnych oraz iłów ceramicznych Liczne zbiorniki kwaśnych wód kopalnianych są skutkiem prowadzonych na tym terenie prac górniczych - pilnie słuchaliśmy przewodnika Wody posiadają wysokie stężenie jonów siarczanowych i metali ciężkich, głównie żelaza Strefa źródliskowa wraz ze znajdującymi się w pobliżu skałami osadowymi.. ...to idealne miejsce do obserwacji procesów geochemicznych To oddzielone grzędą dawne Wyrobisko B2 jest przykładem prac prowadzonych tu na skalę przemysłową w latach 1920-1973 Swoją barwę, zbiornik zawdzięcza występowaniu w tym miejscu skał ilastych.. ...i drobnoziarnistych piasków kwarcowych Wieża góruje nad najwiekszym zbiornikiem pojezierza antropogenicznego, zw. Afryką Z zainteresowaniem zapoznajemy się z kolejną tablicą edukacyjną Wchodzimy na nią po 120 stopniach Z wieży widoczna fascynująca przyroda z największą w Europie moreną czołową.. ...z wieloma mieniącymi się w blasku słońca wielobarwnymi akwenami