Spotkanie XXXVI - Iwonicz Zdrój - 14-16.10.2016 r. - dzień 1 cz.1
Popołudniowy spacer zawiódł nas do drewnianego kościółka parafialnego pw.Wszystkich Świętych w Iwoniczu - II poł.XVI w.przeb.w XVII i XIX w. Od zachodu dominuje wieża-dzwonnica. Prowadzący do niej portal Prezbiterium z bogatym wystrojem ołtarza głównego Witraże w prezbiterium Nawa - ściany i strop dekorowane neobarokową iluzjonistyczną polichromią Prospekt organowy Na belce tęczowej Grupa Pasji z XIX w. Loża kolatorska Załuskich Bogato zdobione  ołtarze boczne Drewniana chrzcielnica w formie kielicha - 1700 r. oraz ambona, dzieło Józefa Aszklara Elementy dekoracyjne wnętrza Wspólne zdjęcie we wnętrzu kościoła Na placu przed kościołem XIX-wieczna grupa figuralna Pieta oraz kamienna figura św.Jana Nepomucena - obie w wykonaniu lokalnego rzeźbiarza Józefa Aszklara W 1964 r. z okazji 500-lecia konsekracji kościoła ufundowano trzy dzwony W pobliżu XVI-wieczny budynek Zboru Ariańskiego Na budynku zegar słoneczny z herbem Dębno Sienieńskich