Spotkanie XXXIV - Sokółka - 15-17.04.2016 r. - dzień 3
Tu spaliśmy.. ...tu śpiewaliśmy RODZINNĄ WYPRAWĘ, nasz spotkaniowy przebój ...a tu jedliśmy w Zajeździe Bakunówka Ostatniego dnia odwiedziliśmy Muzeum Ziemi Sokólskiej Makieta obrazująca wcześniejszą zabudowę Sokółki uzupełniła rys historyczny miasta Na ekspozycję składaja się zbiory zgromadzone w trzech działach - historycznym... ...etnograficznym... ...i tatarskim... W Muzeum prezentowane są także wystawy czasowe, tym razem PISANKI ŚWIATA