Spotkanie XXXIV - Sokółka - 15-17.04.2016 r. - dzień 1
Tym razem trafiliśmy na Podlasie Zwiedzanie miasta zaczęliśmy od Pl.Kościuszki - Urząd Miejski w Sokółce Przed ratuszem stoi jubileuszowy pomnik Nieopodal piękna bryła cerkwi prawosławnej pw.Aleksandra Newskiego z 1853 r Dzwonnica bramna Fragment odbudowanej dzwonnicy bramnej-2013 r. Wnętrze cerkwi - ikonostas z 1905 r. Szkoła Podstawowa - kontynuator historii i tradycji sokólskiej oraz wieszcz, którego imieniem nazwano szkołę Klasycystyczny kościół pw.św.Antoniego Padewskiego z lat 1840-1848, miejsce cudu eucharystycznego w 2008 r. Nawa główna kościoła, w ołtarzu obraz z wizerunkiem św.Antoniego Kaplica MB Różańcowej stała się miejscem adoracji Relikwii Eucharystycznych z Cząstką Ciała Pańskiego Uczestnicy Spotkania na tle fasady kościoła, z widoczną na niej mozaiką z wizerunkiem MB Ostrobramskiej Na placu  kościelnym od 2007 r. stoi Pomnik Zesłańców Sybiru Przykład zabytkowej XIX-wiecznej drewnianej zabudowy w Sokółce Przykład zabytkowej XIX-wiecznej drewnianej zabudowy w Sokółce POMNIK SOKOŁA przywrócono mieszkańcom 13 czerwca 2015 r.