Spotkanie XXX - Sztum - 24-26.04.2015 r.
dzień drugi cz. 2
Kwidzyn - kościół konkatedralny pw.św.Jana Ewangelisty z XIV w. Dzwonnica kościelna, pełniąca niegdyś funkcję obserwacyjno-obronną zamku. Nawa główna o dł.86 m Neogotycki ołtarz wyk.przez rzeźbiarza Kocha z Poczdamu Zespół gotyckich malowideł ściennych... ...z XIV-XV w. przemalowanych w XIX-XX w. Ma on formę fryzu przebiegajacego wzdłuż naw bocznych Tron biskupi z pocz.XVI w. Ewangelicki konfesjonał z 1716, dzieło Józefa Antoniego Krausego (Kruse) Epitafium Anny i Adama Blackhall z 1711 r. Dzwon z 1584 r Odpoczynek przed zwiedzaniem kolejnego obiektu Kierujemy się w stronę kwidzyńskiego zamku ...obecnie Muzeum w Kwidzynie, oddział  Muzeum Zamkowego w Malborku Dziedziniec zamkowy, francuskie armaty polowe z XIX w. Średniowieczne przyziemie skrzydła wschodniego zamku Skrzynia tortur - XVIII w. wykorzystana jako rekwizyt w filmie Krzyżacy Wieża Studzienna, od XIX w. spełniająca rolę więziennej Piec neorenesansowy, kafle kasetonowe z motywem tzw. wklęsłych rozet. Piec fajansowy zdobiony motywami secesyjnymi, XIX w