Spotkanie XXX - Sztum - 24-26.04.2015 r.
wieczorny spacer po Sztumie cz.2
Poznajemy sztumskie kościoły - kościół  rzymsko-katolicki parafialny p.w.św.Anny z 1416 r., gruntownie przebud.w 1901 r. Wnętrze kościoła -  prezbiterium Dzwon z 1502 r. Rokokowy konfesjonał i chrzcielnica Kamienna chrzcielnica i drewniany różaniec Przykościelny cmentarz z zabytkowymi nagrobkami W samym centrum miasta na miejscu dawnego ratusza zbudowano w l.1816-1818 neoklasycystyczny kościół poewangelicki Po zakończeniu II Wojny Światowej budowla popadła w ruinę i używana była tylko jako kaplica pogrzebowa. Nawa główna  nakryta drewnianym sklepieniem beczkowym, pokryta jest malowidłami imitującymi kasetony Na emporach prezentowana jest Wystawa Regionalna o Sztumie i Ziemi Sztumskiej... ...dzięki lokalnemu pasjonatowi W rynku dostrzegamy czterostronny zegar... ...oraz nową  fontannę,  stanowiącą  dominantę rynku Na zakończenie piątkowej wędrówki zatrzymujemy się w kawiarni Figaro W drodze powrotnej podziwiamy cuda natury