Spotkanie XXVIII - Płock - 28-30.11.2014 r.
W czasie wieczornego spaceru po Soczewce odwiedzilismy cmentarz, na którym znajdują się mogiły 129 żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku w czasie forsowania Wisły Józek nie ustawał w przybliżaniu nam płockich atrakcji A potem były jak zwykle gromkie śpiewy