Spotkanie XXVI - Konin - 13-15.06.2014 r.
Kazimierz Biskupi - klasztor OO.Bernardynów 1513-1890 r. kościół św.Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników W klasztorze mieści się obecnie Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Św.Rodziny kazimierski park utworzono w centrum miejscowości w 2013 r. obecnie cmentarna  kaplica św.Izaaka z XV w. kościół parafialny pw. św.Marcina z XII-XIII w. rzeźba św.Wojciecha i kamienna chrzcielnica z XVI w. XI-wieczna kamienna płyta nagrobna, jedyna w Wielkopolsce z krzyżem w aureoli - symbol drzewa życia Stare Miasto, neogotycki kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła z 1907 r. z romańsko-gotycką kaplicą z 1119 r., która stanowiła w okresie budowy pierwotny kościół Romański portal z XIII w. z płaskorzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego w tympanonie i płyta kamienna ozdobiona dużym krzyżem niezwykłego kształtu w XX-wiecznych murach kościoła wnętrze kościoła Żychlin, teren przykościelny jedynej parafii ewangelicko-reformowanej, zachowanej od czasów polskiej Reformacji do dnia dzisiejszego Zgromadzono cenniejsze nagrobki z likwidowanych i opuszczonych cmentarzy. Pochodzą one m.in. z Kucowa, Sielc koło Staszowa, Wielkanocy koło Krakowa, Taboru koło Sycowa nagrobek z ok. 1580 r z warsztatu Santi Gucciego. wnętrze kościoła Żychlin - klasycystyczny pałac Bronikowskich z 1820 r., w którym Fryderyk Chopin przebywał na weselu