Spotkanie XXIV - Przemyśl - 13-15.09.2013 r.
Bieszczady
Wśród takich plenerów podążaliśmy w kierunku Bieszczad Na punktach widokowych podziwialiśmy rozległe panoramy, tu z widoczną Tarnicą 1346 m npm Z Przełęczy Wyżnej 872 m npm ...podziwialiśmy Połoninę Caryńską Za żółtym szlakiem ...obok pomnika poświęconego Jerzemu Harasymowiczowi ...dziarsko maszerowaliśmy w kierunku Połoniny Wetlińskiej Towarzyszył nam bukowy las Połonina Wetlińska oczarowała wszystkich A cóż to tam widać Prześcigaliśmy się w rozpoznawaniu szczytów A to nasz Szacowny Jubilat - Zbyszek Odśpiewaliśmy Mu gromkie STO LAT ...pstryknęliśmy pamiątkową fotkę ...i obok schroniska CHATKA PUCHATKA, ruszyliśmy z ociąganiem w drogę powrotną Z okien autokaru podziwialiśmy zaporowe Jezioro Solińskie