Spotkanie XXII - Szczecin - 19-21.04.2013 r.
Sklepienie kolegiaty pw. NMP Sklepienie kolegiaty pw. NMP Ambona wewnątrz kolegiaty Wnętrze wieży kolegiaty Wnętrze wieży kolegiaty Wejście do wieży kolegiaty Brama Pyrzycka Brama Pyrzycka Opowiada przewodnik Andrzej Bursa Wieża ciśnień Najstarsza część umocnień miasta Mury obronne Mury obronne Mury obronne Mury obronne Przy kamieniu „Poznaj swój kraj” z okazji 60-lecia PTTK Stargard Szcz.