Spotkanie XVIII - Puławy - 20 – 22.04.2012 r.
w drodze do rezerwatu wejście do rezerwatu na Skarpie podziwiamy krajobraz... ...i zdjęcia urokliwa kapliczka na trasie do rezerwatu Krowia Wyspa ...i zabytkowy wiatrak... ...z każdej strony... ...a także jego zaskakujące wnętrze zabytkowa studnia przełom Wisły przełom Wisły ale były też takie widoki ...i takie