Spotkanie XV - Kozienice - 15 - 17.07.2011 r.
Wystawa w neogotyckiej kaplicy - w scenerii Zamku Królewskiego w Krakowie „Jan Kochanowski wręcza egzemplarz SATYRA królowi Zygmuntowi Augustowi Impresja historyczna „Rzeczpospolita Babińska” – przy stole siedzą Andrzej Frycz  Modrzewski i arcybiskup Mikołaj Dzierzgowski,… …Andrzej Trzecieski w rozmowie z Mikołajem Rejem Czyżby jeszcze jeden chętny do gry w szachy ? W szachy grają – Jan Kochanowski z Marcinem Bielskim