Spotkanie XV - Kozienice - 15 - 17.07.2011 r.
Główna aleja parkową podążamy w kierunku pałacu Stanisława Augusta  Poniatowskiego Pałac otacza rozległy park z XVIII w. Muzeum Regionalne Królewskie popiersie pod Muzeum Regionalnym Siedziba Urzędu Miasta i Gminy Jasne ściany pałacu odbijają się w XIX-wiecznym basenie w kształcie czworoliścia Galeria Centrum Promocji Sztuki Rzeźba plenerowa w przypałacowym parku przedstawiająca scenę z polowania na dzika Figury przedstawiające króla Władysława Jagiełłę, na koniu… …oraz osoby odpowiedzialne za budowę i spławienie mostu Figury i replika Mostu Królewskiego zostały zbudowane z okazji obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem… …a sam Most był prawdopodobnie kluczem do zwycięskiej bitwy Starosta radomski Władysław Dobrogost Czarny z Odrzywołu czuwał nad budową mostu Ten most łyżwowy na podporach z łodzi… …powstał właśnie w Kozienicach A to my u stóp Wielce Miłościwego króla Władysława