Spotkanie XII - Piotrków Trybunalski 01–03.10.2010 r.
Inowłódź - ruiny XIV-wiecznego zamku Kazimierza Wielkiego Ola na ruinach  zamku Zamek podczas odbudowy w 2010 roku Zamek po zakonczeniu odbudowy (3 lata po naszej wycieczce) Romański kościół  pw.św.Idziego Romański kościół pw.św.Idziego Wnętrze kościoła Natchnione uczestniczki Spotkania Niełatwo było wejść na kościelną wieżę Sławek u boku króla Polski Władysława Hermana