Spotkanie X - Poznań - 11-13.06.2010 r.
Hotel CEZAMET na Dębcu. Tu spaliśmy Teatr Wielki im. St. Moniuszki KRZYŻE powojenne zrywy wolnościowe Pomnik A. Mickiewicza przy auli uniwersyteckiej Teatr Polski najstarszy w Poznaniu Pomnik Higiei przed Biblioteką Raczyńkich Pomnik Ułana na tle Kościoła Franciszkanów W podziemiach Kościoła Franciszkanów Sgraffito na fasadzie Muzeum Narodowego w Poznaniu przy pl. Wolności Mury starego Poznania Tablica na Wzgórzu Przemysława II Tablica na Wzgórzu Przemysława II Kościół Franciszkanów u stóp Wzgórza Przemysława II Fontanna przed Ratuszem Renesansowy Ratusz Fara Kościół Pojezuicki