Spotkanie I - Duszniki-Zdrój - 23-25.10.2007 r.
W Ośrodku Wypoczynkowym "Energetyk" u Bogusi i Mariana Rzekieckich Zajęcia z czerpania papieru w Muzeum Papiernictwa Przed schroniskiem "Pod Muflonem" W Schronisku "Pod Muflonem"